Navrhujeme a projektujeme sportovně rekreační objekty a zařízení již od roku 2003

Od té doby jsme vytvořili na 200 koncepcí a projektů skateparků ve třech evropských zemích. Při projektování tak specifických objektů, jakými skateparky bezesporu jsou, je potřeba dbát na každý detail.

Projektanti a designéři z FiveProjects se věnují skateboardingu i jiným boardsportům. Proto jsou naše koncepce a projekty smysluplné, funkční a zohledňující aktuální vývoj a trendy.

Konzultace - více než 300 setkání s úřady a uživateli
Koncepce - více než 200 zpracovaných koncepcí skateparků 
Výběrová řízení - více než 35 příprav soutěží 
Projekty - více než 40 předaných projektových dokumentací investorům

Je to vždy první krok, který dále určí směr, velikost a funkčnost nového skateparku.

Na základě setkání s investorem bereme do ruky tužku a papír a začneme vytvářet koncepci skateparku, první skicy a vizualizace s přihlédnutím k návrhům místní komunity jezdců.

Součástí prvních návrhů je rozpočet, využití okolního území objektu skateparku, malá architektura (lavičky, koše, vstupní zóna) a návrh osvětlení skateparku. Naše koncepce obsahují: 

  1. variantní řešení vytipovaného místa pro skatepark
  2. vizualizace každého návrhu
  3. rozsah a množství malé architekury
  4. umístění zeleně přímo v objektu nebo v jeho okolí

 

Příklad studie ke stažení: 

Studie skateparku  

Projektanti FiveProjects jsou zkušenými profesionály v oboru přípravy a vypracování projektové dokumentace.

Na základě objednávky nebo smlouvy ze strany investora umíme zhotovit dokumentaci všech stupňů, nebo připravit podklady (výkresy, technická a konstrukční řešení) pro přípravu projektové dokumetace. Dovršení této fáze je vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace obsahuje: 

  1. výkresy a vizualizace
  2. výkaz výměr
  3. investorský rozpočet
  4. technickou specifikaci a konstrukční řešení

Vizualizace skateparků FiveProjects využijete zejména při prezentaci plánovaného sportoviště veřejnosti, potenciálním investorům, nebo k propagaci již otevřeného sportoviště.

Kvalitně provedená vizualizace názorně ukazuje celkové využití prostoru ve více pohledech a správném denním světle, včetně prvků malé architektury, přilehlých sportovních nebo odpočinkových objektů a rozmístění umělého osvětlení.

Životnost dřevěných nebo celokovových skateparků, tedy překážek umístěných na asfaltových nebo betonových rovných plochách, bývá zpravidla 5-6 let. Po uplynutí této doby nastává otázka zda rekonstruovat konstrukce i povrch překážek, nebo postavit skatepark nový. Podkladní plocha bývá většinou dostatečně dobře založena, aby vyhovovala požadavkům na postavení skateparku betonového.

Takto jsme již rekonstruovali skateparky v Opavě, Ostravě Porubě a polských Tychách. Pro provedení kompletní rekonstrukce již nevyhovujícího skateparku na skatepark nový, betonový, je zpravidla potřebné pouze ohlášení stavby.

 

Současným trendem v projektování a výstavbě moderních sportovišť je vytváření komplexnějších areálů i v rámci extrémních sportů. Součástí skateparků se stávají sportoviště pro parkour, workout, tratě pro BMX, nebo venkovní posilovny.

 

To vše umíme v našich návrzích zohlednit a zvýšit tak hodnotu a využití vaší investice. Takovéto sportovně - oddychové zóny jsou pak navštěvovány po celý rok návštěvníky všech věkových skupin.

V rámci autorského dozoru projekčních prací máme pod kontrolou přípravu dokumentace, vydání stavebního povolení a také povolení pro užívání stavby.

Umíme rovněž ohlídat každou fázi budoucí výstavby, od prvního nastartování bagru až po dokončení díla. Pokud je námi navržený skatepark i s přilehlými sportovišti realizován firmou Fiveramps Skateparks, potom je i stavba skateparku v těch nejlepších rukou.

Na základě našich dlouholetých zkušeností s výstavbou všech typů překážek z materilálů jako je dřevo, kov a hlavně beton, jsme těmi nejpovolanějšími celý proces přípravy i výstavby úspěšně zahájit i dokončit.

Naše projekční i stavební reference mluví za nás.

Připravili jsme pro vás informace v PDF formátu (vhodné pro tisk).